Bài Du Lư Sơn – HT Huệ Viễn


Khe núi tỏa thanh khí

Hang động lưu thần khí

Tiếng suối reo như sáo

Nước chảy ròng xuống núi

Có người khách ẩn cư

Bỗng quên cả thời thế

Với tay chạm tầng mây

Ngập ngừng chân chẳng bước

Lưu tâm cài then mây

Chí lớn không xa cách

Muốn đến chín tầng mây

Hỏi sao không tung cánh

Vừa kỳ diệu lý trí

Hiểu ra được nhiều điều

 

 

 

 

Bài Thiền – Tịnh – HT Vĩnh Minh


“Có Thiền không Tịnh độ

Mười người, chín lạc lộ.

Ấm cảnh khi hiện ra.

Chớp mắt đi theo nó.

 

Không Thiền có Tịnh độ

Muôn tu muôn thoát khổ.

Vãng sinh thấy Di-đà

Lo gì chẳng khai ngộ?

 

Có Thiền có Tịnh độ

Như thêm sừng mãnh hổ.

Hiện đời làm thầy người

Về sau thành Phật, Tổ.

 

Không Thiền không Tịnh độ

Giường sắt, cột đồng lửa!

Muôn kiếp lại ngàn đời

Chẳng có nơi nương tựa”. 

 

........................................................................................

 

Nghe tiếng chuông chùa

Gác bỏ ưu phiền

Tinh thông trí tuệ

Tâm tưởng Bồ Tát

 

Những con người đã quen

Với vội vã, lo âu

Thật hiếm hoi bước những bước thật chậm dãi.