Ly xả bốn hướng tinh tấn tu hành

 

 

Phật rằng: Ngũ uẩn giai không
Sắc thân tứ đại trong vòng tử sanh
Từ vô lượng kiếp xoay quanh
Luân hồi lên xuống theo gành mê tân.

Chấp ta mắt đẹp trong ngần
Chấp ta mũi miệng bao lần vào ra
Chấp ta thân tướng ngọc ngà
Bao đời rồi cũng tha ma mộng hồn.

Chấp người xinh đẹp thua hơn
Chấp người được mất, giận hờn có không!
Chấp người bọt nước biển đông
Lênh đênh chìm nổi bên dòng tử sanh.

Chúng sanh vô tận phù vân
Chấp chi vô lượng tham sân nghiệp đời
Phù du điên đảo luân hồi
Buồn vui lẫn lộn chơi vơi nẻo trần.

Tướng thọ giả như đông xuân
Bốn mùa khổ - lạc xoay vần oan khiên
Chấp mê vương vấn não phiền
Buông bỏ cố chấp là tiên trong đời.        

Nay khuyên tất cả người người
Nhận ra tứ tướng vốn thời mộng du
Thức thời tinh tấn công phu
Tự mình tỉnh ngộ tự tu lòng mình

Tham - sân buông bỏ mê tình
Không chấp không khổ... tâm linh an bình
Nguyện cầu Phật tổ chứng minh
Một lòng tu tập viên thànhh đạo chơn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật


Tặng Tăng Ni , Phật tử Khoá tu "Một Ngày An Lạc"
tại chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP. HCM  
                                                          
                                                                                                                                         
                                                                       
                                                                     Trần Quê Hương