Tổng hợp những bài viết hay nhất

 

********************

 

 

Cuộc đời luôn biến đổi vô thường. Nay Sang mai Hèn - Nay còn mai mất. 

Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Tham đắm vật chất và ái dục. Tình nhân - vợ chồng - nhà cửa - xe cộ - đất đai - của cải tiền bạc và sự nghiệp, xưa nay. Tất cả những thứ đó

có chắc gì dài lâu đâu mà phải chạy theo tìm cầu, gặp khổ não.

 

 

 

Tiền bạc không ở lâu với bản thân bạn, trải qua một trận hỏa hoạn hay bị thua lỗ, phá sản, bị trộm cướp, hoặc con cái bạn phá phách chơi bời, tiền bạc trong tay bạn sẽ ra đi trong vô nghĩa.

 

Nên nhớ: tiền bạc là mồ hôi, nước mắt của bạn mới kiếm được, đồng tiền nào trên đời mà chẳng không ra đi khỏi bàn tay, nhưng khi nó ra đi, hãy để cho nó ra đi có ý nghĩa, có ích. Đồng tiền đó có thể giúp bạn Tu Tâm – Tích Đức, đó mới là những đồng tiền giá trị nhất ở trên đời. Và bạn biết không! Chính những đồng tiền tích đức đó sẽ trả lại cho bạn gấp trăm, nghìn lần mà bạn đã bỏ ra để giúp một ai đó đang gặp khốn khó, nghèo nàn. Hay dùng đồng tiền đó mua Chim, Cá rồi phóng sinh thả tự do cho chúng. Hoặc dùng đồng tiền đó mua hương, hoa, lễ vật quý giá cúng dàng cho Trời – Phật và tổ tiên của bạn nữa. Chính những đồng tiền Tu Tâm – Tích Đức đó sẽ giúp bạn chuộc được nhiều tội lỗi thất đức mà mình đã từng làm ở trên đời, ...từ đó, tương lai của bạn và con cháu bạn sẽ được sáng sủa rạng ngời. Bởi vì Thượng Đế biết,Trời Phật biết, Người âm biết và cuộc đời biết những hành động Tu Tâm,Tích Đức của bạn.Thành đạt và giàu sang của bạn luôn luôn được lâu dài.Còn người nghèo thì có tương lai sáng về sau.

.

Thịnh thì người khen. Suy thì người chê – Tiếng thị phi của người đời thế gian là vậy đó. Biết đủ thì tâm luôn được an vui.

.

Bệnh do Nghiệp Nhân quả mà ra - Muốn khỏi mọi bệnh tật trên đời và được vãn sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc - Hãy Niệm Hồng Danh:

 Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm 10 lần rồi nói: Con xin thành tâm phát nguyện cầu vãn sinh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Sau khi phát nguyện như vậy rồi thì mọi tội lỗi và nghiệp trướng của chúng ta sẽ được tiêu trừ. Kiếp sau chúng ta sẽ được Đức Phật A Di Đà và ngài Quan Âm Bồ Tát tiếp dẫn chúng ta về Thế giới Tây Phương cực lạc. Một thế giới luôn tràn ngập niềm vui - không có những lo toan, phiền muộn. Ước gì - nghĩ gì thì đều được những sở nguyện như ý.

.

Nhà nào có duyên phần, có phúc đức, khi một người có duyên thiện căn lớn gặp được câu; Nam Mô A Di Đà Phật. Hàng ngày Thành tâm niệm câu Phật hiệu liên tục thì cũng có nghĩa; Người đó là một vị Bồ Tát cứu cả gia đình, cả một dòng họ và những người khác thoát những tai ương kiếp nạn xảy đến.

.

Đức Phật A Di Đà là Phật ở cõi Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Ngài sẵn sàng tiếp dẫn, đón nhận chúng sinh vào thế giới thanh tao, trong sạch, nhân dân ở đây mọi người sống rất an vui và tự tại, không có ai đau khổ, bệnh tật và nghèo khó. Họ nghĩ gì thì được thứ đó. Nếu ai cứ niệm tên Ngài là Ngài liền hiện đến cứu giúp thoát nạn, Ngài thường quan sát khắp thập phương để lắng nghe tiếng niệm Danh hiệu Ngài và những tiếng cầu cứu của chúng sinh, khi đó Ngài mở rộng lòng đại từ đại bi đến cứu hoặc giải thoát cho họ khỏi biển khổ vô biên, Ngài cùng các vị Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn người đó về thế giới Tây Phương Cực Lạc, nếu số mệnh của họ đã hết ở trên thế gian cõi Ta Bà này.

.

Nếu ai trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni. Nếu ai trên thế gian mong muốn điều gì thì hãy niệm thần chú Đại Bi 5 lần, và niệm: Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Mọi sở cầu sẽ ứng nghiệm. Nếu không tin thì bạn thành tâm 1 lần xem sao! Đây là sự thực 100% (Mong muốn có con trai - Thoát khổ - Được hạnh phúc - Sang trọng - Công việc Thành Công.)

Nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, không được sanh về các cõi Phật, không được vô lượng tam muội biện tài, Ngài thề sẽ không thành chánh giác. Ngài còn nhấn mạnh: Nếu trì tụng thần chú Đại Bi, mà tất cả những mong cầu trong đời hiện tại nếu không được vừa ý, thì thần chú này sẽ không được gọi là Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, ngoại trừ những kẻ mong cầu những điều bất thiện hoặc tâm không được chí thành. Hơn thế nữa, Bồ Tát còn cho ta biết ngay cả đối với những kẻ phạm những tội ác nghiệp nặng nề như thập ác ngũ nghịch, báng pháp, báng người, phá giới, phạm trai, hủy hoại chùa tháp, trộm của tăng kỳ, làm nhơ phạm hạnh nếu trì tụng thần chú Đại Bi thảy đều được tiêu trừ. Vì sao thế? Kinh Đại Bi cho biết mỗi lần hành giả trì tụng thần chú này, tất cả mười phương chư Phật đều đến chứng minh, cho nên tất cả các tội chướng nhờ ân đức của chư Phật độ trì, thảy đều tiêu diệt. 

 

Thần Chú ĐẠI BI

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Chư Phật Mười Phương Thế Giới

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát


                               Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô đồ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na a
38 Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Bà dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà dũ nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

 

 

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Chư Phật Mười Phương Thế Giới

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ TátĐức Phật Thích Ca Mâu Ni nói: "Này các con! Hãy luôn nên nhớ; Lòng tham và Ái dục là nguyên nhân của mọi khổ đau. Cuộc đời luôn biến đổi vô thường, vậy các con chớ nên tham đắm vào bất cứ vật gì ở thế gian, mà cần nỗ lực tu hành, cải đổi thân tâm để tìm thấy hạnh phúc chân thật và trường cửu"

 Tâm Sen : http://www.adidaphat.jimdo.com/ - Email: adidaphat.tamsen@gmail.com