Câu chuyện: Cái Quán Trọ

 

...................................................................

.

.

Một thiền sư nổi tiếng đến trước cửa lâu đài của nhà vua. Không một người lính gác nào chặn ông lại khi ông bước vào và tiến đến gần nhà vua đang ngồi trên ngai vàng.

Vua nhận ra khách ngay lập tức và hỏi: "Ngài cần gì?"

Vị thiền sư trả lời: "Tôi cần một chỗ ngủ trong quán trọ này."

- "Nhưng đây không phải là quán trọ", nhà vua nói, "đây là lâu đài của ta."

- "Tôi có thể hỏi ngài ai là chủ của lâu đài này trước ngài?"

- "Cha ta. Ông ấy đã chết."

- "Và ai là chủ của nó trước cha ngài?"

- "Ông nội ta. Ông ấy cũng đã chết."

Vị thiền sư điềm tĩnh giải thích: "Như vậy đây là nơi mà người ta sống trong một thời gian ngắn và sau đó ra đi. Chẳng phải là một quán trọ sao?"