Bí quyết niệm Phật nhất tâm bất loạn

Cách Niệm Phật nhất tâm

 

Cách Niệm Phật không bị vọng tưởng chi phối

 


 

Trước khi đi sâu vào bí quyết thì chúng ta nên biết giải nghĩa của Niệm Phật.

 

Niệm là tưởng nhớ.

  Niệm Phật là tưởng nhớ đến DANH HIỆU PHẬT. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm trí, ý nghĩ hướng về Phật, hình dung tướng tốt và đức hạnh từ bi của Phật.

 


 

 

Xuất phát của Phật Lực:

Ngài A Di Đà Phật phát ra một luồng hào quang rất là mạnh từ đảnh (phần thịt màu đỏ trên đầu của Ngài) của Ngài.

 

Ngài nhập nơi đảnh Tam muội của tất cả Như Lai tối thượng đại Chuyển Luân Vương, liền ở giữa chặng mày phóng một đại hào quang, hào quang kia chiếu khắp mười phương thế giới hết thảy  các Phật sát, trong ấy chúng sanh nào gặp được ánh hào quang thảy đều vui mừng. Hào quang kia chiếu khắp rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của đức Như Lai

 


Khi tu sĩ độ tử thì động tác dễ làm nhất là: Quán Tam Tôn (tính từ bên trái qua bên phải là: Ngài Quan Thế Âm, Ngài A Di Đà, Và Ngài Đại Thế Chí). Khi linh ảnh đã xuất hiện thì các Ngài tự động độ người này.

Khi tu sĩ tập trung tư tưởng và quán cho ra Tam Tôn thì có thể nói là tu sĩ chính là cái kinh hội tụ để hội tụ lại cái tha lực mà Ngài A Di Đà đã phóng ra từ đảnh của Ngài vào đối tượng hữu duyên. Khi đã hội tụ lại được rồi thì cái tha lực tự động làm việc.

Sau khi lực phóng quang này đi hết đà, thì hào quang tự quay về với cái đảnh của Ngài A Di Đà.

Phần quay trở về này, được lợi dụng tối đa để cho những tu sĩ chưa được thấy Ngài A Di Đà. Thật vậy, khi mà tu sĩ làm một cách nào đó để biến mình thành ra được một tư tưởng thì tu sĩ này có thể nương vào cái lực quay trở về kia mà có thể về lại ngay cái đảnh của Ngài và do đó mà có thể thấy được Ngài một cách lẹ nhất.

Kỷ thuật niệm Phật:

Lật sách tu của Tiểu Thừa thì có nói đến cách nhập vào cõi Vô Sắc. Kỷ thuật là quán một ngôi sao nhỏ như dấu chấm ở trong cái ngoặc này (.). Như đã biết, Vô Sắc là cõi của tư tưởng. Và dĩ nhiên là nếu hành giả vào được cách nhập định này thì đương nhiên hành giả đã biến thành "tư tưởng". Nắm đuợc bí quyết này thì Tịnh Độ nằm trong tầm tay.

Nay lại bàn tiếp về "âm thanh" của năng lực quay về này của Ngài A Di Đà Phật.

Vì năng lực này là tư tưởng nên nó cũng có âm thanh là "A Di Đà Phật".

Nhưng vì đây là Ngài nói cho tất cả các Thế Giới của Uế Độ nghe nên Ngài không thể nói là A Di Đà Phật! A Di Đà Phật! được! Mà phải là:

 

AAAAaaaaaaaa....(ngừng lặng 2 giây)
DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....    
(ngừng lặng 2 giây)

ĐÀÀÀÀÀààààààa.....(ngừng lặng 2 giây)
PHẬẬẬậậậật.....(ngừng lặng 2 giây)

 

Cụ thể: ta niệm ngân vang:  Nam mô...

thì lập tức trong tâm ta Quán tưởng nơi Bạch hào quang minh của Phật ở giữa chặng hai mày. Liền ở giữa chặng mày phóng một đại hào quang, hào quang kia chiếu khắp mười phương thế giới để độ thoát chúng sinh.

 

ta tiếp tục ngân vang AAAAAaaaaaaaa....(ngừng lặng 2 giây)

trong 2 giây ta Quán tưởng Hào quang kia chiếu khắp rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của đức Như Lai.

 

Quán tưởng như vậy rồi ta tiếp tục lặp lại quán tưởng như trên và vừa niệm trì danh: 

DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....    ngân vang xa và rồi (ngừng lặng 2 giây) ta quán tưởng Hào quang kia chiếu khắp rồi, trở về đến chỗ Phật nhiễu quanh ba vòng rồi nhập vào đảnh của đức Như Lai.

 

cứ lặp lại như vậy với


ĐÀÀÀÀÀààààààa.....(ngừng lặng 2 giây)
PHẬẬẬậậậật.....(ngừng lặng 2 giây)

 

và khi ta ngân vang được 3 lượt Nam mô A Di Đà Phật thì ta bắt nhịp hát niệm: trì danh lần lượt 6 câu hồng danh Phật hiệu nhanh dần. Niệm trì danh được khoảng 10 niệm thì ta lặp lại các bước:

 

AAAAaaaaaaaa....(ngừng lặng 2 giây)
DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....    
(ngừng lặng 2 giây)

ĐÀÀÀÀÀààààààa.....(ngừng lặng 2 giây)
PHẬẬẬậậậật.....(ngừng lặng 2 giây)

 


 

Do vậy mà khi hành giả niệm như trên (từng tiếng một và kéo dài) và đồng thời quán cho ra cái chấm đỏ là vô tình được cộng hưởng với tiếng kêu gọi của Ngài và thỏa điều kiện (biến mình thành một tư tưởng) để có thể xuôi buồm thuận gió mà về lại đảnh của Ngài và do đó mà có thể gặp Ngài một cách dễ dàng.

 

      Sau khi ta Niệm ngân vang 3 lượt như trên thì tâm ta dồn hết tâm tưởng chú ý đến những tướng tốt của Phật và cả danh hiệu Phật. Chúng ta hãy hát niệm theo bài hát Video dưới đây: Sau khi được 10 niệm theo đoạn Video bài hát dưới thì ta lại lặp lại 3 lượt như những bước trên

 

AAAAaaaaaaaa....(ngừng lặng 2 giây)
DIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiii....    
(ngừng lặng 2 giây)

ĐÀÀÀÀÀààààààa.....(ngừng lặng 2 giây)
PHẬẬẬậậậật.....(ngừng lặng 2 giây)

 

Cứ lặp lại liên tục như vậy. Tâm và Niệm tiếng luôn nghĩ về Danh hiệu Phật và tướng  Bạch hảo quang minh của Phật.

. Chúc quý Phật tử đạt được Niệm Phật nhất tâm bất loạn. 

 

Bạn có thể tải về theo Nhạc niệm A Di Đà Phật 07  (http://hoibongsen.com/diendan/showthread.php?t=6958) để nghe và niệm theo.

Chúc bạn thành công.